Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/gramsol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905

Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/gramsol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905

Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/gramsol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905

Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/gramsol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905

Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/gramsol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905

Notice: Function is_search was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/gramsol/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905
Isiphala SesiNdebele Grade 6 – Gramsol

Isiphala SesiNdebele Grade 6

$12.99

Isiphala SesiNdebele yilo ugwalo oluyinsika ekuphathiseni abafundi ukuthi baphumelele kuzifundo ze Primary. Ugwalo lolu luphathisa abafundi ekupeleni amabala, ekubaleni lasekhulumeni besebenzisa isiNdebele esiqondileyo. Isiphala SesiNdebele sisekelwa kakhulukazi ngumthombo wombalisi, lokhu kwenza abafundi baphatheke kakhulu ezifundweni. Ugwalo lolu lujonge ekwenzeni abafundi bathakazelele ukukhuluma besebenzisa ulimi lwesiNdebele. Ugwalo lumumethe Izahluko ezingedluli amatshumi amathathu layisithupha. Izahluko eziyimpinda yophehlo…

Description

Isiphala SesiNdebele yilo ugwalo oluyinsika ekuphathiseni abafundi ukuthi baphumelele kuzifundo ze Primary. Ugwalo lolu luphathisa abafundi ekupeleni amabala, ekubaleni lasekhulumeni besebenzisa isiNdebele esiqondileyo. Isiphala SesiNdebele sisekelwa kakhulukazi ngumthombo wombalisi, lokhu kwenza abafundi baphatheke kakhulu ezifundweni. Ugwalo lolu lujonge ekwenzeni abafundi bathakazelele ukukhuluma besebenzisa ulimi lwesiNdebele. Ugwalo lumumethe

  • Izahluko ezingedluli amatshumi amathathu layisithupha.
  • Izahluko eziyimpinda yophehlo ezijonge ukuqhelisa lokuhlola ulwazi lwabafundi.
  • Amabala leziqa zeviki ezijonge ekwengezeni ulimi njalo ulwazi lwabafundi.
  • Indatshana, ingxoxo kunye lenkondlo eziveza isintu sethu.
  • Izaga lezitsho ezihlabusayo
  • Isichazamazwi esichasisa amabala amatsha

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Isiphala SesiNdebele Grade 6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.