IsiNdebele Form 2

$13.99

Gramsol IsiNdebele lugwalo lokuncedisa abafundi ukuthi baphutshise imfundo yebanga laphezulu. Ugwalo lolu luqhelisa njalo luphinde lujulise abafundi abakulesi sigaba semfundo. Ingwalo lezi zijonge ukuphathisa abafundi ukuthi babe yizikhwicamfundo zolimi lwesiNdebele. Imisebenzi yonke ilotshwe ijonge ukulondolozwa kwamasiko lemikhuba yethu. Kukhangelelwe ukuthi abafundi benelise ukubhala lokukhuluma besebenzisa isiNdebele esiqondileyo njalo esihlabusayo ngemva kokusebenzisa ingwalo lezi. Ugwalo lumumethe: […]

Description

Gramsol IsiNdebele lugwalo lokuncedisa abafundi ukuthi baphutshise imfundo yebanga laphezulu. Ugwalo lolu luqhelisa njalo luphinde lujulise abafundi abakulesi sigaba semfundo. Ingwalo lezi zijonge ukuphathisa abafundi ukuthi babe yizikhwicamfundo zolimi lwesiNdebele. Imisebenzi yonke ilotshwe ijonge ukulondolozwa kwamasiko lemikhuba yethu. Kukhangelelwe ukuthi abafundi benelise ukubhala lokukhuluma besebenzisa isiNdebele esiqondileyo njalo esihlabusayo ngemva kokusebenzisa ingwalo lezi. Ugwalo lumumethe:

  • Izahluko ezingedluli amatshumi amathathu layisithupha
  • Izahluko eziyimpinda yophehlo.
  • Indatshana, ingxoxo kanye lenkondlo ezihlabusayo njalo eziveza isintu sethu.
  • Izaga lezitsho ezihlabusayo.
  • Uluhlu lwamabala amatsha oluchasisa amabala amatsha.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IsiNdebele Form 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.