ChiShona Form 4

$13.99

Mabhuku eGramsol ChiShona akanyorwa kubatsira vadzidzi kunzwisisa, kunyora, kuverenga uyezve kutaura mutauro we ChiShona zvemhando inotariswa mugwaro idzva refundo dzeChishona. Kuti vadzidzi vedu vabude zvakanaka muzvidzidzo zvavo vananyanduri vakazama kuburitsa zvinodiwa muzvidzidzo zveSecondary zvakaita sedudziramutauro, nzwisiso, kumisikidzwa kwemutauro, kushandiswa kwemutauro nekamushandisirwe kemutauro weChiShona. Mabhuku eGramsol ChiShona akagadzirwa nezvimiro zvakasiyina-siyana kuvandudza vadzidzi mukudzidza nekudzidziswa rurimi rweChishona. […]

Description

Mabhuku eGramsol ChiShona akanyorwa kubatsira vadzidzi kunzwisisa, kunyora, kuverenga uyezve kutaura mutauro we ChiShona zvemhando inotariswa mugwaro idzva refundo dzeChishona. Kuti vadzidzi vedu vabude zvakanaka muzvidzidzo zvavo vananyanduri vakazama kuburitsa zvinodiwa muzvidzidzo zveSecondary zvakaita sedudziramutauro, nzwisiso, kumisikidzwa kwemutauro, kushandiswa kwemutauro nekamushandisirwe kemutauro weChiShona. Mabhuku eGramsol ChiShona akagadzirwa nezvimiro zvakasiyina-siyana kuvandudza vadzidzi mukudzidza nekudzidziswa rurimi rweChishona. Izvi zvinosanganisira:

  • Kuvandudza vadzidzi kugona kushandisa mutauro nekududzwa kwemazwi eChiShona kuburikidza nekudzidza mazwi matsva.
  • Kubatsira vadzidzi kuwana ruzivo rwerurimi rweChishona kuburikidza nekushandisa nhando dzakasiyana siyana dzekudzidza dzinosanganisira nhaurirano pakati pevadzidzi zvinoita kuti chidzidzo chive nyore uye chinakidze.
  • Kubatsira vadzidzi kugona kuona dodzvo rechidzidzo muchikamu chega-chega.
  • Kubastira vadzidzi kugona kupindura mibvinzo yakaiswa mukupera kwechikamu chega-chega.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ChiShona Form 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.